За нас


Евротон Консултинг е патентно-правна кантора, специализирана в защита на интелектуалната собственост. Кантората е създадена през 2000 г. от Иванка Пакиданска, български и европейски патентен адвокат. Благодарение на избрания от нас подход и на нашата отдаденост на работата, Евротон Консултинг за кратко време се утвърди сред водещите в тази област.

Наши клиенти са както големи холдингови дружества, така и средни и малки предприятия и физически лица от България и чужбина. Към всички свои клиенти подхождаме с еднакво внимание и грижа. Възприемаме ги като дългосрочни партньори, на които помагаме да преодолеят възникналите проблеми и да вземат правилните решения в сферата на нашата компетентност.

Ние предлагаме комплексни решения за защита на интелектуалната собственост като съчетаваме различните способи за закрила с предоставените от административното, наказателното и гражданското право възможности за борба с нарушителите на права на интелектуална собственост. Всеки конкретен проблем разглеждаме в контекста на цялостната дейност и стратегически планове на клиента, като предлагаме онова решение, което най-пълно отговаря на глобалните му интереси.

Нашият девиз е

ПРЕЦИЗНОСТ И ОТГОВОРНОСТ

Прецизност в детайлите и отговорност по всеки поет случай.

Времето показа, че този подход работи.
Благодарим на нашите клиенти, които ни се довериха и с които си партнираме успешно през всички тези години.